BADANIA LEKARSKIE ZAWODNIKÓW

Od marca tego roku weszły nowe przepisy dotyczące badań  lekarskich zawodników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2019 r. Dz. U. 2019 poz. 395 orzeczenie  lekarskie o stanie zdrowia zawodnika do 19 roku życia może wydać lekarz rodzinny na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia). Jeżeli lekarz rodzinny stwierdzi, że konieczne są badania specjalistyczne powinien wydać skierowanie do lekarza specjalisty.

Badanie wykonuje się co 12 miesięcy.

Karty badań pobierają ci zawodnicy których lekarz rodzinny nie jest w GZOZ Bojszowy.

Karty wydają trenerzy od poniedziałku 25 marca 2019, należy je podpisać u lekarza

i oddać trenerowi najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r.

W wiosennych rozgrywkach będą uczestniczyć tylko  zawodnicy którzy

mają aktualne badania lekarskie.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich zawodników do 19 roku życia

 

 

 

Dodaj komentarz