ZMIANY W ZARZĄDZIE KLUBU

Na zebraniu zarządu w dniu 30 .06.2020 r. rezygnację z… Czytaj dalej….