ZMIANY W ZARZĄDZIE KLUBU

Na zebraniu zarządu w dniu 30 .06.2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji prezesa złożył P.Janusz Gwóźdź a z pełnienia funkcji członka zarządu P. Marek Zawiła. Zarząd przyjął rezygnacje i uzupełnił skład zarządu powołując na członka zarządu i prezesa klubu P. Mateusza Olejnika. Od 1 lipca 2020 roku zarząd działa w następującym składzie:

Prezes – Mateusz Olejnik

Sekretarz – Joanna Kostka

Skarbnik – Brenadeta Pająk Sikorska

Członek zarządu – Tomasz Codogni

Członek zarządu – Agnieszka Jaromin

Członek zarządu – Zbigniew  Kocur

Dodaj komentarz