BADANIA LEKARSKIE ZAWODNIKÓW

W marcu 2019 roku weszły nowe przepisy dotyczące badań  lekarskich zawodników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2019 r. Dz. U. 2019 poz. 395 orzeczenie  lekarskie o stanie zdrowia zawodnika do 19 roku życia może wydać lekarz rodzinny na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia). Jeżeli lekarz rodzinny stwierdzi, że konieczne są badania specjalistyczne powinien wydać skierowanie do lekarza specjalisty.

Badanie wykonuje się co 12 miesięcy.

Karty badań pobierają ci zawodnicy których lekarz rodzinny nie jest w GZOZ Bojszowy.

Karty wydają trenerzy od poniedziałku 10 marca 2020, należy je podpisać u lekarza

i oddać trenerowi najpóźniej do 5 kwietnia 2020 r.

W wiosennych rozgrywkach będą uczestniczyć tylko  zawodnicy którzy

mają aktualne badania lekarskie.

Osobą do kontaktu w sprawie badań jest  Joanna Kostka tel 696 567 266 lub Janusz Gwóźdź tel 660 491 073

Proszę sms lub mailem wysłać informację  o przychodni lekarza rodzinnego waszego syna !!!

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich zawodników do 19 roku życia

 

 

 

Dodaj komentarz