WAŻNE!!! NOWY NUMER KONTA KLUBU

Od sierpnia 2018 r. prosimy wpłacać składki członkowskie na nowy nr konta bankowego.

SANTANDER Bank nr   33 1090 1652 0000 0001 3697 8297.

Proszę o wprowadzenie zmian do zleceń stałych i zdefiniowanych odbiorców celem uniknięcia problemów. Jednocześnie informuję, że stare konto będzie jeszcze aktywne do końca sierpnia 2018 r.

Nowy nr konta jest również umieszczony w zakładce Dane Klubu

Dodaj komentarz