Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy wszystkich Członków klubu ( rodziców) na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu:

 – W pierwszym terminie poniedziałek 11.03.2024 godzina 19:00

 – W drugim terminie poniedziałek 11.03.2024 godzina 19:15

 

Poniżej tematy spotkania:

 – Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za rok 2023

 – Głosowania zatwierdzające i absolutorium

 – Wybór władz klubu na następną kadencję

 – Omówienie planów na rok 2024

 – Sprawy inne zgłoszone na spotkaniu  przez Członków 

Dodaj komentarz