Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu UKS GROM Świerczyniec


Zebranie odbędzie się
w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu
w  dniu 1.03.2019r. (piątek) ,
w pierwszym
terminie o godz 18 00
a w drugim terminie o godz 18 15. W prządku obrad mamy sprawozdanie z działalności klubu za 2018r,
uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
funkcjonowanie i sprawy organizacyjne  klubu, oraz spawy bieżące.


Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu
Będą omawiane ważne sprawy dotyczące dalszej działalności klubu. Dodaj komentarz