Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKS Grom Świerczyniec

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU

( rodziców naszych zawodników)

na

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

 

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu

w  dniu 04.03.2020 r. (środa) ,

w pierwszym terminie o godz 17 45 a w drugim terminie o godz 18 00

W prządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności klubu za 2019 r.

zmiany zapisów regulaminu i statutu,

zmiany składki członkowskiej,

funkcjonowanie i sprawy organizacyjne  klubu, oraz spawy bieżące.

 

Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu

Będą omawiane ważne sprawy dotyczące dalszej działalności klubu. 

 

Dodaj komentarz