INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU I ZEBRANIA ZARZĄDU

Na Walnym Zebraniu Członków Uczniowskiego Kluby Sportowego GROM Świerczyniec w dniu 4.03.2020 r.  podjęto kilka ważnych decyzji i tak:

  • zmieniono zapisy Statutu- nowy statut jest już na stronie w zakładce pliki do pobrania
  • podwyższono składkę członkowską do 40 zł na m-c szczegóły w regulaminie
  • ustalono stawkę ryczałtu dla Prezesa Klubu za pełnienie czynności zarządczych w wysokości 150zł netto na m-c wypłacana od września 2020r.

Natomiast Zarząd na zebraniu w dniu 05.03.2020 r. przyjął nowe zapisy regulaminu gdzie  §7 pkt 5 dotyczy opłacania składek. 

I tak za pierwsze dziecko płacimy pełną składkę tj. 40 zł miesięcznie a za każde następne połowę tej składki tj. 20 zł. Dla rodzica gdzie dwoje dzieci trenuje w klubie składka miesięczna wnosi 60 zł itd.

Składki opłacamy do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc czyli do 15 marca płacimy za miesiąc marzec, do 15 -go kwietnia za kwiecień itd. Najlepiej jest zastosować zlecenie stałe tak aby nie było zaległości.

Podwyższoną składkę opłacamy od miesiąca KWIETNIA 2020 r.

 Osoby które opłaciły składkę do przodu np. do czerwca proszeni są o dopłatę licząc podwyższone składki od miesiąca kwietnia.

Dodaj komentarz