Informacje po Walnym Zgromadzeniu

Poniżej przedstawiamy główne ustalenia z Walnego Zgromadzenie Członków Klubu:

  • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020
  • zatwierdzono sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2020
  • udzielono absolutorium zarządowi
  • wybrano nową komisię rewizyjną
  • zatwierdzono uchwały
  • składki członkowskie pozostawiono na niezmienionym poziomie tj. 40 zł za pierwsze dziecko i 20 zł za kolejne
  • utrzymano składkę członkowską za miesiąc lipiec

Dodaj komentarz