Informacje dla członków Klubu

Przypominamy, że  składka członkowska za jednego zawodnika wynosi 40 zł /mc,  a w sytucji jak więcej dzieci z jednej rodziny są zawodnikami  klubu, rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą pełną składkę za pierwsze dziecko za drugie i kolejne połowę składki. 

Podsumowując, jeśli do klubu należy rodzeństwo, to składka miesięczna za 2 uczestników wynosi 60zł/m-c. 

Jeszcze raz przypominamy aby regularnie opłacać składki do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc na konto klubu. Zachęcamy do płatności przez zlecenie stałe, wtedy unikniemy zaległości.

Dodaj komentarz