Dane klubu

Uczniowski Klub Sportowy GROM Świerczyniec

ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec

NIP 646 292 82 25

REGON 242983624

Santander Bank  nr 33 1090 1652 0000 0001 3697 8297

e-mail :    uks.grom.swierczyniec@o2.pl 

Zarząd UKS GROM Świerczyniec:

Prezes – Mateusz Olejnik tel. 609 729 018

Sekretarz – Joanna Kostka tel .696 567 266

Skarbnik – Bernadeta Pająk-Sikorska

Członek zarządu – Tomasz Codogni

Członek zarządu – Agnieszka Jaromin

Członek zarządu – Zbigniew Kocur