TURNIEJ ŁĄCZYMY POKOLENIA – Boisko szkolne Świerczyniec – 27 październik